Casa "Pop Simion"
Construcţia care adăposteşte astăzi Sediul Primăriei şi al Consiliului Local al Oraşului Vişeu De Sus, era fosta administraţie a moşilor lui Pop Simion, şi datează de la începutul secolului al XX-lea. Citeşte mai departe
Despre Vişeu de Sus
Oraşul Vișeu de Sus este situat în nord-estul județului Maramureș, în Depresiunea Maramureșului, la confluența dintre Valea Vișeului și Valea Vaserului. Prima mențiune documentară a localității apare în lucrarea "Diplome maramureșene din sec. XIV-XV", de Ioan Mihaly de Apsa, 1900, sub forma... Citeşte mai departe
Parcul Naţional Munţii Maramureşului
Situat in nord-estul județului Maramureș, Parcul Natural Munții Maramureșului are o suprafață de 148.850 ha și este cel mai mare parc natural din România. Partea centrală și cea mai inaltă a lanțului muntos traversează parcul de la nord-vest la sud-est și cuprinde cele mai reprezentative vârfuri:... Citeşte mai departe
Valea Vaserului
Cel mai valoros obiectiv natural din zona Vişeu de Sus este Valea Vaserului care se remarcă prin existența Mocăniței (trenul cu aburi), locația principală de atracție a turiștilor, cu o tradiţie a turismul în această zonă datând încă din secolul XX. Citeşte mai departe
Mocănița de pe Valea Vaserului
Începând cu anul 1932, Calea Ferată Foresteră Vișeu de Sus funcționează aproape fără întrerupere, fiind ultima de acest gen din Europa care mai este încă folosită pentru transportul lemnului. Din anul 2000 circulă regulat pe Valea Vaserului trenuri cu abur pentru turiști. Sezonul începe primăvara... Citeşte mai departe
Anunţuri / comunicate de presă
Mai multe informaţii

Proces-verbal în urma selectării dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul / examenul de promovare in grad profesional imediat urmator celui detinut din cadrul aparatului de specialitate al primarului, organizat in data 12.12.2018

ROMANIA
JUD. MARAMURES
ORAS VISEU DE SUS
PRIMARIA
Nr. 14556 / 28.11.2018

Proces-verbal

în urma selectării dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul/examenul de promovare in grad profesional imediat urmator celui detinut din cadrul aparatului de specialitate al primarului, organizat in data 12.12.2018


Avand in vedere prevederile art.40 alin.1 lit A si art.50 alin 2 din Hotararea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici,modificata si completata de Hotararea Guvernuli nr.1173/2009,comisia de examen comunica rezultate ale selectiei dosarelor de inscriere:
Rezultatul selecţiei dosarelor este:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatilor Funcţia publică de execuţie Instituţia sau autoritatea publică Rezultatul selecţiei dosarelor Obs.
1. Boierean Maria  Referent, clasaII, S, grad profesional principal  Primăria Vişeu de Sus  ADMIS   
2. Bumbuc Maria Anca   Inspector, clasa I, Grad profesional principal    Primăria Vişeu de Sus  ADMIS  
3. Hapca Stefania Rodica  Inspector, clasa I, Grad profesional principal   Primăria Vişeu de Sus  ADMIS  

Candidatii declarati admişi vor susţine proba scrisă în data de 12.12.2018 ora 10,00 la sediul Primăriei Viseu de Sus.

Candidatii nemultumiti de rezultatele obtinute pot formula contestatie in termen de 24 ore de la afisare, conf. art 63 din Hotararea Guverului nr.611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici,care se depune la secretarul comisiei de solutionarea a contestatiilor.

Afisat astazi 28.11.2018 ,ora 15.00 ,la sediul Primariei Viseu de Sus.

COMISIA DE EXAMEN:

Preşedinte: Lorena Dorca, responsabil de procedură, Instituția Prefectului, Județul Maramureș - reprezentant ANFP

Membru: Bujor Gheorghe, Secretar Oras Vișeu de Sus, județul Maramureș
Membru: Tomoiaga Florin , sef birou Primaria Vișeu de Sus, județul Maramureș

Secretar: Horj Oana: Inspector, Primăria orașului Vișeu de Sus, județul Maramureș
Copyright © Primăria Vişeu de Sus