Casa "Pop Simion"
Construcţia care adăposteşte astăzi Sediul Primăriei şi al Consiliului Local al Oraşului Vişeu De Sus, era fosta administraţie a moşilor lui Pop Simion, şi datează de la începutul secolului al XX-lea. Citeşte mai departe
Despre Vişeu de Sus
Oraşul Vișeu de Sus este situat în nord-estul județului Maramureș, în Depresiunea Maramureșului, la confluența dintre Valea Vișeului și Valea Vaserului. Prima mențiune documentară a localității apare în lucrarea "Diplome maramureșene din sec. XIV-XV", de Ioan Mihaly de Apsa, 1900, sub forma... Citeşte mai departe
Parcul Naţional Munţii Maramureşului
Situat in nord-estul județului Maramureș, Parcul Natural Munții Maramureșului are o suprafață de 148.850 ha și este cel mai mare parc natural din România. Partea centrală și cea mai inaltă a lanțului muntos traversează parcul de la nord-vest la sud-est și cuprinde cele mai reprezentative vârfuri:... Citeşte mai departe
Valea Vaserului
Cel mai valoros obiectiv natural din zona Vişeu de Sus este Valea Vaserului care se remarcă prin existența Mocăniței (trenul cu aburi), locația principală de atracție a turiștilor, cu o tradiţie a turismul în această zonă datând încă din secolul XX. Citeşte mai departe
Mocănița de pe Valea Vaserului
Începând cu anul 1932, Calea Ferată Foresteră Vișeu de Sus funcționează aproape fără întrerupere, fiind ultima de acest gen din Europa care mai este încă folosită pentru transportul lemnului. Din anul 2000 circulă regulat pe Valea Vaserului trenuri cu abur pentru turiști. Sezonul începe primăvara... Citeşte mai departe
Anunţuri / comunicate de presă
Mai multe informaţii

ANUNȚ: privind organizarea unui concurs de recrutare pentru ocuparea pe periodă nedeterminată a unui post contractual de execuție vacant

ROMÂNIA
MARAMUREŞ
PRIMĂRIA VIŞEU DE SUS
STR. 22 DECEMBRIE NR.19
TEL 0262/353488
FAX 0262/352990
NR. 12213 / 09.10.2018

ANUNȚ

Primăria cu sediul în Vișeu de Sus str. 22 Decembrie nr.19 organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe periodă nedeterminată a următorului post contractual de execuție vacant:
 • 1 post - Inspector de specialitate, S, gradul superior, Serviciu Asistenţă Socială şi Autoritate Tutelară, Primaria Vişeu de Sus

Concursul se organizează la sediul Primăriei, în perioada 02.11.2018 - 05.11.2018.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului și trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute în anexa Regulamentul – cadru, Titlul I, Secțiunea 2, art.6. aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare.
Condiţiile generale ce trebuie îndeplinite pentru a participa la concurs sunt cele prevăzute în anexa Regulamentul – cadru, Titlul I, Secțiunea 1, art.3 aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Concursul constă în 3 etape succesive, după cum urmează:
 1. depunerea de dosare va avea loc în perioada 16.10.2018- 22.10.2018;
 2. proba scrisa va avea loc în data de 02.11.2018 ora 10.00;
 3. interviul va avea loc in data de 05.11.2018 ora 10.00.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.


Bibliografie și condiții specifice

1 post - Inspector de specialitate , gradul superior – Serviciu Asistenţă Socială şi Autoritate Tutelară, Primaria Vişeu de Sus

Condiţii specifice de ocupare:
 1. studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă in specilaitatea studiilor;
 2. vechime în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;
 3. cunoştinţe de operare pe calculator - Word, Excel, Power Point, Internet;
 4. abilităţi de comunicare;
 5. capacitate de lucru în echipă.


BIBLIOGRAFIE

de concurs/examen pentru ocuparea funcţiei de inspector de specialitate superior în cadrul „Serviciu Asistenţă Socială şi Autoritate Tutelară, Primaria Vişeu de Sus”

 1. Legea 53/2003 , Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea 272/2004 privind Protectia si promovarea drepturilor copilului republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea 477/2004 privind Codul de conduit a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice, republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea 215/2001 privind Legea administratiei publice locale republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Legea 416/2001 privind Venitul minim garantat republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Legea 292/2011 privind Asistenta sociala, republicata, cu modificările şi completările ulterioare


PRIMAR
VASILE COMAN
Copyright © Primăria Vişeu de Sus