Casa "Pop Simion"
Construcţia care adăposteşte astăzi Sediul Primăriei şi al Consiliului Local al Oraşului Vişeu De Sus, era fosta administraţie a moşilor lui Pop Simion, şi datează de la începutul secolului al XX-lea. Citeşte mai departe
Despre Vişeu de Sus
Oraşul Vișeu de Sus este situat în nord-estul județului Maramureș, în Depresiunea Maramureșului, la confluența dintre Valea Vișeului și Valea Vaserului. Prima mențiune documentară a localității apare în lucrarea "Diplome maramureșene din sec. XIV-XV", de Ioan Mihaly de Apsa, 1900, sub forma... Citeşte mai departe
Parcul Naţional Munţii Maramureşului
Situat in nord-estul județului Maramureș, Parcul Natural Munții Maramureșului are o suprafață de 148.850 ha și este cel mai mare parc natural din România. Partea centrală și cea mai inaltă a lanțului muntos traversează parcul de la nord-vest la sud-est și cuprinde cele mai reprezentative vârfuri:... Citeşte mai departe
Valea Vaserului
Cel mai valoros obiectiv natural din zona Vişeu de Sus este Valea Vaserului care se remarcă prin existența Mocăniței (trenul cu aburi), locația principală de atracție a turiștilor, cu o tradiţie a turismul în această zonă datând încă din secolul XX. Citeşte mai departe
Mocănița de pe Valea Vaserului
Începând cu anul 1932, Calea Ferată Foresteră Vișeu de Sus funcționează aproape fără întrerupere, fiind ultima de acest gen din Europa care mai este încă folosită pentru transportul lemnului. Din anul 2000 circulă regulat pe Valea Vaserului trenuri cu abur pentru turiști. Sezonul începe primăvara... Citeşte mai departe
Anunţuri / comunicate de presă
Mai multe informaţii

Proces - Verbal final încheiat astăzi 17.09.2018, privind modalitatea de desfăşurare a examenului din data de 17.09.2018

Proces – Verbal final
încheiat astăzi 17.09.2018

privind modalitatea de desfăşurare a examenului din data de 17.09.2018, pentru ocuparea posturilor contractuale în cadrul Proiectului”EDU@1000 Şanse la un viitor mai bun pentru 1000 de copii din Borşa si Vişeu de Sus “pe durata determinată


În urma desfăşurării probei scrise și a probei interviu din data de 17.09.2018, membrii comisiei de examen numiţi prin Dispoziţia nr. 406/30.08.2018, au stabilit punctajele finale pentru candidați şi au decis rezultatele finale ale examenului, după cum reiese din centralizatorul nominal cu notele obţinute la fiecare dintre probele examenului pe candidat, astfel :
  Numele şi prenumele candidatului Punctaj proba scrisă Punctaj interviu Punctaj final Rezultatul final
1. Stadler Ramona  100 100 100 ADMIS
2. Kiliciuc Iuliana  100 100 100  ADMIS
3. Tomoiaga Vasile  100  100 100  ADMIS
4. Zavaczki Horst  100  100 100  ADMIS
5. Forgacs Nicolae Daniel  100  100 100  ADMIS

Au fost parcurse etapele de organizare a examenului, respectiv selecţia dosarului înscris, proba scrisă şi interviul, conform Raportului final al examenului, anexat la prezentul.


Comisia de examinare:

Andreica Adriana - Anna, șef serviciu Primăria Viseu de Sus - Președinte;
Roman Adriana, inspector Primăria Viseu de Sus - membru;
Bujor Gheorghe, sef birou Primăria Viseu de Sus - membru;
Bocicorec-Ciolpan Georgeta-Dana, inspector Primăria Viseu de Sus - secretar.
Copyright © Primăria Vişeu de Sus