Casa "Pop Simion"
Construcţia care adăposteşte astăzi Sediul Primăriei şi al Consiliului Local al Oraşului Vişeu De Sus, era fosta administraţie a moşilor lui Pop Simion, şi datează de la începutul secolului al XX-lea. Citeşte mai departe
Despre Vişeu de Sus
Oraşul Vișeu de Sus este situat în nord-estul județului Maramureș, în Depresiunea Maramureșului, la confluența dintre Valea Vișeului și Valea Vaserului. Prima mențiune documentară a localității apare în lucrarea "Diplome maramureșene din sec. XIV-XV", de Ioan Mihaly de Apsa, 1900, sub forma... Citeşte mai departe
Parcul Naţional Munţii Maramureşului
Situat in nord-estul județului Maramureș, Parcul Natural Munții Maramureșului are o suprafață de 148.850 ha și este cel mai mare parc natural din România. Partea centrală și cea mai inaltă a lanțului muntos traversează parcul de la nord-vest la sud-est și cuprinde cele mai reprezentative vârfuri:... Citeşte mai departe
Valea Vaserului
Cel mai valoros obiectiv natural din zona Vişeu de Sus este Valea Vaserului care se remarcă prin existența Mocăniței (trenul cu aburi), locația principală de atracție a turiștilor, cu o tradiţie a turismul în această zonă datând încă din secolul XX. Citeşte mai departe
Mocănița de pe Valea Vaserului
Începând cu anul 1932, Calea Ferată Foresteră Vișeu de Sus funcționează aproape fără întrerupere, fiind ultima de acest gen din Europa care mai este încă folosită pentru transportul lemnului. Din anul 2000 circulă regulat pe Valea Vaserului trenuri cu abur pentru turiști. Sezonul începe primăvara... Citeşte mai departe
Anunţuri / comunicate de presă
Mai multe informaţii

Proces - Verbal final privind modalitatea de desfăşurare a examenului din data de 04.01.5019, pentru ocuparea posturilor contractuale în cadrul Proiectului ”EDU©1000 Şanse la un viitor mai bun pentru 1000 de copii din Borşa si Vişeu de Sus“

Proces - Verbal final
încheiat astăzi 04.01.2019

privind modalitatea de desfăşurare a examenului din data de 04.01.5019, pentru ocuparea posturilor contractuale în cadrul Proiectului ”EDU©1000 Şanse la un viitor mai bun pentru 1000 de copii din Borşa si Vişeu de Sus“ pe perioada de implementare si derulare a proiectului

În urma desfăşurării probei scrise şi a probei interviu din data de 04.01.2019, membrii comisiei de examen numiţi prin Dispoziţia nr. 561/10.12.2018, au stabilit punctajele fluale pentru candidaţi şi au decis rezultatele finale ale examenului, după cum reiese din centralizatorul nominal cu notele obţinute la fiecare dintre probele examenului pe candidat, astfel:
  Numele şi prenumele candidatului Punctaj proba scrisă Punctaj interviu Punctaj final Rezultat final
1. Moldovan Maria Alina  100 100 100 ADMIS
 2. Chluzbalan Valentin Iulian   100 100  100  ADMIS

Au fost parcurse etapele de organizare a examenului, respectiv selecţia dosarului inscris, proba scrisă şi interviul, conform Raportului final al examenului, anexat la prezentul.

Comisia de examinare:

Tomoiaga Carmen Laura, inspector Primăria Viseu de Sus - Președinte;
Roman Adriana, inspector Primăria Viseu de Sus - membru;
Bujor Gheorghe, secretar al orasului Primăria Viseu de Sus – membru;
Bocicorec-Ciolpan Georgeta-Dana, inspector Primăria Viseu de Sus – secretar
Copyright © Primăria Vişeu de Sus