Casa "Pop Simion"
Construcţia care adăposteşte astăzi Sediul Primăriei şi al Consiliului Local al Oraşului Vişeu De Sus, era fosta administraţie a moşilor lui Pop Simion, şi datează de la începutul secolului al XX-lea. Citeşte mai departe
Despre Vişeu de Sus
Oraşul Vișeu de Sus este situat în nord-estul județului Maramureș, în Depresiunea Maramureșului, la confluența dintre Valea Vișeului și Valea Vaserului. Prima mențiune documentară a localității apare în lucrarea "Diplome maramureșene din sec. XIV-XV", de Ioan Mihaly de Apsa, 1900, sub forma... Citeşte mai departe
Parcul Naţional Munţii Maramureşului
Situat in nord-estul județului Maramureș, Parcul Natural Munții Maramureșului are o suprafață de 148.850 ha și este cel mai mare parc natural din România. Partea centrală și cea mai inaltă a lanțului muntos traversează parcul de la nord-vest la sud-est și cuprinde cele mai reprezentative vârfuri:... Citeşte mai departe
Valea Vaserului
Cel mai valoros obiectiv natural din zona Vişeu de Sus este Valea Vaserului care se remarcă prin existența Mocăniței (trenul cu aburi), locația principală de atracție a turiștilor, cu o tradiţie a turismul în această zonă datând încă din secolul XX. Citeşte mai departe
Mocănița de pe Valea Vaserului
Începând cu anul 1932, Calea Ferată Foresteră Vișeu de Sus funcționează aproape fără întrerupere, fiind ultima de acest gen din Europa care mai este încă folosită pentru transportul lemnului. Din anul 2000 circulă regulat pe Valea Vaserului trenuri cu abur pentru turiști. Sezonul începe primăvara... Citeşte mai departe
Anunţuri / comunicate de presă
Mai multe informaţii

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul organizat în data de 21.05.2018, pentru ocuparea a 2 posturi contractuale în cadrul Proiectului "EDU@1000 Şanse la un viitor mai bun pentru 1000 de copii din Borşa şi Vişeu de Sus"

ROMÂNIA
MARAMUREŞ
PRIMĂRIA VIŞEU DE SUS
STR. 22 DECEMBRIE NR.19
TEL.: 0262/352.880
FAX: 0262/352.990
NR. 6505 / 16.05.2018


Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere

la examenul organizat în data 21.05.2018, pentru ocuparea următoarelor posturi contractualeîin cadrul Proiectului "EDU@1000 şanse la un viitor mai bun pentru 1000 de copii din Borşa şi Vişeu de Sus" pe durată determinată de 36 luni, după cum urmează:

  • 1 post - Coordonator măsuri educaţionale
  • 1 post - Expert Grup Ţintă

Având în vedere prevederile art. 20 din Hotărârea Guvernlui nr. 286 / 2011, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia contractuală lnstituţia publică Rezultatul selecţiei  dosarelor Observaţii
1. Olar Paul  Coordonator măsuri   educaţionale Primăria Vişeu de Sus Admis   
2. Coman Monica  Coordonator măsuri   educaţionale Primăria Vişeu de Sus Admis   
3. Ciolpan Gabriela Letiţia Expert Grup Ţintă Primăria Vişeu de Sus Admis   
4. Pintea Iulia Expert Grup Ţintă Primăria Vişeu de Sus Admis   
5. Popovici Tiberiu Dumitru   Primăria Vişeu de Sus Respins în cerere nu este menţionat postul pentru care optează candidatul

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 21.05.2018, ora 10, la sediul Primăriei Vişeu de Sus.

Candidaţii nemultumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286 / 2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Afişat astăzi 16.05.2018, ora 15.00, la sediul Primăriei Vişeu de Sus.

Comisia de examinare

Andreica Adriana - Anna, şef serviciu Primăria Vişeu Sus - Preşedinte;
Tomoiagă Florin - Vasile, inspector Primăria Vişeu Sus - membru;
Bujor Gheorghe, şef birou Primăria Vişeu Sus - membru;
Bocicorec-Ciolpan Georgeta-Dana, inspector Primăria Vişeu Sus - secretar.
Copyright © Primăria Vişeu de Sus