Casa "Pop Simion"
Construcţia care adăposteşte astăzi Sediul Primăriei şi al Consiliului Local al Oraşului Vişeu De Sus, era fosta administraţie a moşilor lui Pop Simion, şi datează de la începutul secolului al XX-lea. Citeşte mai departe
Despre Vişeu de Sus
Oraşul Vișeu de Sus este situat în nord-estul județului Maramureș, în Depresiunea Maramureșului, la confluența dintre Valea Vișeului și Valea Vaserului. Prima mențiune documentară a localității apare în lucrarea "Diplome maramureșene din sec. XIV-XV", de Ioan Mihaly de Apsa, 1900, sub forma... Citeşte mai departe
Parcul Naţional Munţii Maramureşului
Situat in nord-estul județului Maramureș, Parcul Natural Munții Maramureșului are o suprafață de 148.850 ha și este cel mai mare parc natural din România. Partea centrală și cea mai inaltă a lanțului muntos traversează parcul de la nord-vest la sud-est și cuprinde cele mai reprezentative vârfuri:... Citeşte mai departe
Valea Vaserului
Cel mai valoros obiectiv natural din zona Vişeu de Sus este Valea Vaserului care se remarcă prin existența Mocăniței (trenul cu aburi), locația principală de atracție a turiștilor, cu o tradiţie a turismul în această zonă datând încă din secolul XX. Citeşte mai departe
Mocănița de pe Valea Vaserului
Începând cu anul 1932, Calea Ferată Foresteră Vișeu de Sus funcționează aproape fără întrerupere, fiind ultima de acest gen din Europa care mai este încă folosită pentru transportul lemnului. Din anul 2000 circulă regulat pe Valea Vaserului trenuri cu abur pentru turiști. Sezonul începe primăvara... Citeşte mai departe
Conducerea executivă
Mai multe informaţii
Tomoiagă Anca

Tomoiagă Anca

Secretar
Adresa: Str. 22 Decembrie nr. 19, Vișeu de Sus, Maramureș
Naţionalitatea: Română
Contact: Tel.: 0262.352.880, Fax: 0262.352.990
Atribuţiile principale ale secretarului:
 • coordonează activitatea următoarelor structuri ale aparatului de specialitate al Primarului orașului Vișeu de Sus şi ale serviciilor publice de interes local: ???????????????????
 • participă în mod obligatoriu la şedinţele Consiliului local al orașului Vișeu de Sus; avizează, pentru legalitate, proiectele de hotărâre ale consiliului local şi dispoziţiile Primarului orașului Vișeu de Sus;
 • contrasemnează, în condiţiile legii, hotărârile Consiliului local;
 • asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi primar, precum şi între aceştia şi prefect;
 • organizează arhiva şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor primarului<
 • asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile şi persoanele interesate a actelor emise de consiliul local sau de primar, în termen de cel mult 10 zile;
 • asigură aducerea la cunoştinţă publică a hotărârilor şi dispoziţiilor cu caracter normativ;
 • asigură, prin Compartiment pregătire documente, contencios: procedurile de convocare a consiliului local şi efectuarea lucrărilor de secretariat, comunică ordinea de zi, asigură întocmirea proceselor-verbale ale şedinţelor consiliului local şi redactează hotărârile consiliului local;
 • pregăteşte lucrările supuse dezbaterii consiliului local şi comisiilor de specialitate ale acestuia;
 • eliberează extrase sau copii de pe orice act din arhiva consiliului local, în afara celor cu caracter secret, stabilit potrivit legii;
 • legalizează semnături de pe înscrisurile prezentate de părţi şi confirmă autenticitatea copiilor cu actele originale, în condiţiile legii;
 • îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege precum şi însărcinări încredinţate de Consiliul local al orașului Vișeu de Sus sau de Primarul orașului Vișeu de Sus.
Copyright © Primăria Vişeu de Sus