Casa "Pop Simion"
Construcţia care adăposteşte astăzi Sediul Primăriei şi al Consiliului Local al Oraşului Vişeu De Sus, era fosta administraţie a moşilor lui Pop Simion, şi datează de la începutul secolului al XX-lea. Citeşte mai departe
Despre Vişeu de Sus
Oraşul Vișeu de Sus este situat în nord-estul județului Maramureș, în Depresiunea Maramureșului, la confluența dintre Valea Vișeului și Valea Vaserului. Prima mențiune documentară a localității apare în lucrarea "Diplome maramureșene din sec. XIV-XV", de Ioan Mihaly de Apsa, 1900, sub forma... Citeşte mai departe
Parcul Naţional Munţii Maramureşului
Situat in nord-estul județului Maramureș, Parcul Natural Munții Maramureșului are o suprafață de 148.850 ha și este cel mai mare parc natural din România. Partea centrală și cea mai inaltă a lanțului muntos traversează parcul de la nord-vest la sud-est și cuprinde cele mai reprezentative vârfuri:... Citeşte mai departe
Valea Vaserului
Cel mai valoros obiectiv natural din zona Vişeu de Sus este Valea Vaserului care se remarcă prin existența Mocăniței (trenul cu aburi), locația principală de atracție a turiștilor, cu o tradiţie a turismul în această zonă datând încă din secolul XX. Citeşte mai departe
Mocănița de pe Valea Vaserului
Începând cu anul 1932, Calea Ferată Foresteră Vișeu de Sus funcționează aproape fără întrerupere, fiind ultima de acest gen din Europa care mai este încă folosită pentru transportul lemnului. Din anul 2000 circulă regulat pe Valea Vaserului trenuri cu abur pentru turiști. Sezonul începe primăvara... Citeşte mai departe
Conducerea executivă
Mai multe informaţii
Ciolpan Grigore

Ciolpan Grigore

Viceprimar - Consilier local PSD
Adresa: Str. 22 Decembrie nr. 19, Vișeu de Sus, Maramureș
Naţionalitatea: Română
Contact: Tel.: 0262.352.880, Fax: 0262.352.990
Atribuţiile principale ale Viceprimarului

Viceprimarul este ales din rândul consilierilor, conform legii, se subordonează primarului potrivit dispoziţiei de delegare a competenţelor acestuia şi a organigramei.

Viceprimarului, în realizarea competenţelor sale, îi revin următoarele atribuţii:
 • urmăreşte, verifică şi răspunde de modul de îndeplinire a competenţelor ce revin Primăriei, în efectuarea autorizată a transportului public de persoane pe raza oraşului Vișeu de Sus, potrivit Regulamentului aprobat de consiliul local;
 • participă la şedinţele consiliului local şi ale comisiilor de specialitate ale acestuia;
 • asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului local;
 • controlează activitatea personalului din cadrul serviciilor pe care le coordonează;
 • primeşte, distribuie şi semnează corespondenţa serviciilor pe care le coordonează;
 • urmăreşte şi răspunde de aplicarea măsurilor de înfrumuseţare şi gospodărire a orasului Vișeu de Sus şi a Regulamentului de desfăşurare a activităţii de colectare, transport şi depozitare a reziduurilor urbane din municipiul Vișeu de Sus;
 • urmăreşte executarea obligaţiilor contractuale asumate prin contractele iniţiate de serviciile pe care le are în subordine;
 • se implică şi verifică realizarea măsurilor de igienizare, dezinsecţie şi deratizare, prin unităţile specializate, potrivit legii, şi pe care au obligaţia să le efectueze instituţiile publice, agenţii economici şi cetăţenii din municipiul Vișeu de Sus;
 • asigură prin Direcţia de Administrare a Domeniului Public şi celelalte servicii, măsurile necesare pentru funcţionarea bazelor de agrement, în scopul petrecerii timpului liber al cetăţenilor, desfăşurarea activităţilor ştiinţifice, culturale, artistice, organizate cu ocazia sărbătoririi unor evenimente şi manifestări cu caracter naţional sau local;
 • urmăreşte încasarea taxelor şi chiriilor din pieţele orasului Vișeu de Sus, prevăzute de lege sau stabilite prin hotărâri ale consiliului local şi face propuneri în baza datelor prezentate de Direcţia administrare pieţe, târguri şi oboare, privind modul de utilizare a acestora în scopul desfăşurării unui comerţ civilizat;
 • răspunde şi coordonează activitatea de administrare a păşunilor din orașului Vișeu de Sus, şi fundamentează bugetul anual de venituri şi cheltuieli aferent acestei activităţi;
 • asigură identificarea şi aplicarea măsurilor pentru prevenirea şi combaterea pericolelor provocate de animale;
 • asigură şi ia măsuri privind activitatea de prevenire şi limitare a urmărilor incendiilor la nivelul orasului Vișeu de Sus, colaborând în acest sens, cu instituţiile abilitate;
 • urmăreşte verifică şi răspunde de modul de îndeplinire a atribuţiilor ce revin Direcţiei de Administrare a Domeniului Public;
 • avizează programul anual de efectuare a concediilor de odihnă a personalului din subordine, precum şi orele suplimentare efectuate de acesta;
 • acordă audienţe cetăţenilor în probleme a căror rezolvare este de competenţa direcţiei coordonate, conform programului stabilit;
 • semnează referate, informări privind activitatea serviciilor pe care le conduce;
 • asigură fundamentarea bugetului Direcţiei de Administrare a Domeniului Public şi face propuneri privind lucrările de investiţii şi reparaţii ce urmează a fi executate în regie proprie prin Direcţia de Administrare a Domeniului Public, precum şi a dotării necesare desfăşurării activităţii în condiţii de eficienţă;
 • participă, în calitate de membru în comisie, la şedinţele de aplicare a Legii 10/2001.
Copyright © Primăria Vişeu de Sus