Casa "Pop Simion"
Construcţia care adăposteşte astăzi Sediul Primăriei şi al Consiliului Local al Oraşului Vişeu De Sus, era fosta administraţie a moşilor lui Pop Simion, şi datează de la începutul secolului al XX-lea. Citeşte mai departe
Despre Vişeu de Sus
Oraşul Vișeu de Sus este situat în nord-estul județului Maramureș, în Depresiunea Maramureșului, la confluența dintre Valea Vișeului și Valea Vaserului. Prima mențiune documentară a localității apare în lucrarea "Diplome maramureșene din sec. XIV-XV", de Ioan Mihaly de Apsa, 1900, sub forma... Citeşte mai departe
Parcul Naţional Munţii Maramureşului
Situat in nord-estul județului Maramureș, Parcul Natural Munții Maramureșului are o suprafață de 148.850 ha și este cel mai mare parc natural din România. Partea centrală și cea mai inaltă a lanțului muntos traversează parcul de la nord-vest la sud-est și cuprinde cele mai reprezentative vârfuri:... Citeşte mai departe
Valea Vaserului
Cel mai valoros obiectiv natural din zona Vişeu de Sus este Valea Vaserului care se remarcă prin existența Mocăniței (trenul cu aburi), locația principală de atracție a turiștilor, cu o tradiţie a turismul în această zonă datând încă din secolul XX. Citeşte mai departe
Mocănița de pe Valea Vaserului
Începând cu anul 1932, Calea Ferată Foresteră Vișeu de Sus funcționează aproape fără întrerupere, fiind ultima de acest gen din Europa care mai este încă folosită pentru transportul lemnului. Din anul 2000 circulă regulat pe Valea Vaserului trenuri cu abur pentru turiști. Sezonul începe primăvara... Citeşte mai departe
Hotărâri - 2014
ARHIVA DE HOTĂRÂRI
În această secţiune găsiţi Hotărârile adoptate de Consiliul local al Oraşului Vişeu de Sus în anul 2014.
Hotărârea nr. 70 / 2014 - privind aprobarea dezmembrării nr. top. 3812/2/2 din C.F. nr. 53620 în vederea reglementării situaţiei de carte funciară
Hotărârea nr. 69 / 2014 - privind aprobarea dezmembrării nr. top. 5908/28/74 din C.F. nr. 50044 în vederea reglementării situaţiei de carte funciară
Hotărârea nr. 68 / 2014 - privind aprobarea dezmembrării nr. top. 669/6 din C.F. nr. 5698 si nr. top. 670/6 din C.F. nr. 52321 în vederea reglementării situaţiei de carte funciară
Hotărârea nr. 67 / 2014 - pentru încetarea contractului de concesiune nr. 1672/2002, încheiat între S.C.Radimex S.R.L. si Consiliul local Vişeu de Sus, prin renunţăre
Hotărârea nr. 66 / 2014 - privind acordarea de înlesniri la plată a majorărilor de întărziere datorate bugetului local al Oraşului Vişeu de Sus de către persoanele fizice şi persoanele juridice
Hotărârea nr. 65 / 2014 - privind aprobarea alipirii imobilelor de natură teren, proprietatea Publică a Oraşului Vişeu de Sus, identificate cu nr. cad. 51058, nr. cad. 52865, nr. cad. 50127 şi nr. cad. 51056 în vederea reglementării situaţiei de carte funciară
Hotărârea nr. 64 / 2014 - privind însuşirea documentaţie de dezlipire a imobilului, situat pe str. Libertăţii, identificat cu nr. cadastral 51009
Hotărârea nr. 63 / 2014 - pentru aprobarea Regulamentului privind aprobarea condiţiilor în care se realizează accesul pe proprietatea Publică sau privată a Oraşului Vişeu de Sus în vederea întreţinerii, instalării, înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau elementelor de infrastructură necesară susţinerii acestora, modul de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum şi măsurile privind construirea de reţele de comunicaţii electronice
Hotărârea nr. 62 / 2014 - pentru aprobarea taxei de divorţ in cuantum de 500 lei
Hotărârea nr. 60 / 2014 - privind validarea mandatului de consilier local a d-lui Andreica Gheorghe Adrian urmare a vacantarii functiei de consilier local a d-lui Sabau Ioan
Hotărârea nr. 59 / 2014 - privind validarea mandatului de consilier local a d-lui Cucuruz Ioan urmare a vacantării funcţiei de consilier local a d-lui Ciolpan Grigore
Hotărârea nr. 58 / 2014 - privind aprobarea lucrărilor de demolare eşalonată a staţiei de epurare din Vişeu de Sus în vederea implementării proiectului "Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în Judeţul Maramureş" MM-CL-06 "Reabilitarea staţiei de epurare in Vişeu de Sus"
Hotărârea nr. 57 / 2014 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a proiectului "Construirea unui pod peste pârâul ValeaVinului - str. Mierlei, oraş Vişeu de Sus, jud. Maramureş"
Hotărârea nr. 56 / 2014 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a proiectului "Construirea unui pod peste pârâul ValeaViseului - str. Radeasa, ”Moara”, oraş Vişeu de Sus, jud. Maramureş"
Copyright © Primăria Vişeu de Sus