Casa "Pop Simion"
Construcţia care adăposteşte astăzi Sediul Primăriei şi al Consiliului Local al Oraşului Vişeu De Sus, era fosta administraţie a moşilor lui Pop Simion, şi datează de la începutul secolului al XX-lea. Citeşte mai departe
Despre Vişeu de Sus
Oraşul Vișeu de Sus este situat în nord-estul județului Maramureș, în Depresiunea Maramureșului, la confluența dintre Valea Vișeului și Valea Vaserului. Prima mențiune documentară a localității apare în lucrarea "Diplome maramureșene din sec. XIV-XV", de Ioan Mihaly de Apsa, 1900, sub forma... Citeşte mai departe
Parcul Naţional Munţii Maramureşului
Situat in nord-estul județului Maramureș, Parcul Natural Munții Maramureșului are o suprafață de 148.850 ha și este cel mai mare parc natural din România. Partea centrală și cea mai inaltă a lanțului muntos traversează parcul de la nord-vest la sud-est și cuprinde cele mai reprezentative vârfuri:... Citeşte mai departe
Valea Vaserului
Cel mai valoros obiectiv natural din zona Vişeu de Sus este Valea Vaserului care se remarcă prin existența Mocăniței (trenul cu aburi), locația principală de atracție a turiștilor, cu o tradiţie a turismul în această zonă datând încă din secolul XX. Citeşte mai departe
Mocănița de pe Valea Vaserului
Începând cu anul 1932, Calea Ferată Foresteră Vișeu de Sus funcționează aproape fără întrerupere, fiind ultima de acest gen din Europa care mai este încă folosită pentru transportul lemnului. Din anul 2000 circulă regulat pe Valea Vaserului trenuri cu abur pentru turiști. Sezonul începe primăvara... Citeşte mai departe
În această secţiune găsiţi Hotărârile adoptate de Consiliul local al Oraşului Vişeu de Sus în anul 2014.

Hotărârea nr. 64 / 2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
ORAŞ VIŞEU DE SUS
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind însuşirea documentaţie de dezlipire a imobilului, situat pe str. Libertăţii, identificat cu nr. cadastral 51009

          Având în vedere expunerea de motive la proiectul de hotărâre iniţiat de către d-nul Coman Vasile, primar, care propune, însuşirea documentatie de dezlipire a imobilului, situat pe str. Libertatii, identificat cu nr. cadastral 51009, in vederea reglementării situaţiei juridice si de carte funciară; Ţinând seama de prevederile din Legea nr.213/1998, privind proprietatea Publică si regimul juridica al acesteia, Legea nr.7/1996 Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, raportul biroului de specialitate şi a comisie de specialitate;
          În temeiul art. 36, alin. (2), lit. „c” si art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul local Vişeu de Sus

HOTĂRĂŞTE:

          Art.1. Consiliul local Vişeu de Sus isi insuseste documentatie de dezlipire a imobilului, situat pe str. Libertatii, identificat cu nr. cadastral 51009, in vederea reglementării situaţiei juridice si de carte funciară, conform documentaţiei anexate ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Se aprobă dezlipirea imobilului în suprafaţă de 1230 mp, identificat în C.F. nr. 51009, cu nr. cadastral 51009, în conformitate cu avizul O.C.P.I. nr. 3017/10.04.2012 după cum urmează:
                    - nr. cadastral 52318 în suprafaţă de 757 mp
                    - nr. cadastral 52319 în suprafaţă de 427 mp
                    - nr. cadastral 52320 în suprafaţă de 46 mp.
          Art.3. Urmare a dezlipirii imobilului situat pe str. Libertatii, nr.5, unităţilor individuale aparţinând construcţiei condomuniu având identificatorul electronic 51009-C1, li s-a atribuit numere noi de identificare electronice după cum urmeaza: -
                    1. 52319-C1-U1, locuinţă la parter în suprafaţă utilă de 57,67 mp
                    2. 52319-C1-U2, locuinţă la etaj în suprafaţă utilă de 67,85 mp
          Art.4. Prezenta hotărâre se comunică la:
  • Instituţia Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Primarului Oraşului Vişeu de Sus;
  • Secretarului Oraşului Vişeu de Sus;
  • Biroul U.A.T.;
  • Celor interesaţi.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CIOLPAN ALEXA
CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
ANCA TOMOIAGĂ
Vişeu de Sus, 26.03.2014
Nr. 64

Prezenta hotărâre a fost adoptătă în şedinţa ordinară a Consiliului local al Oraşului Vişeu de Sus din 26.03.2014, cu unanimitate de voturi (16 voturi “pentru”). Nr. total consilieri – 17 din care 16 consilieri prezenţi.
Copyright © Primăria Vişeu de Sus