Casa "Pop Simion"
Construcţia care adăposteşte astăzi Sediul Primăriei şi al Consiliului Local al Oraşului Vişeu De Sus, era fosta administraţie a moşilor lui Pop Simion, şi datează de la începutul secolului al XX-lea. Citeşte mai departe
Despre Vişeu de Sus
Oraşul Vișeu de Sus este situat în nord-estul județului Maramureș, în Depresiunea Maramureșului, la confluența dintre Valea Vișeului și Valea Vaserului. Prima mențiune documentară a localității apare în lucrarea "Diplome maramureșene din sec. XIV-XV", de Ioan Mihaly de Apsa, 1900, sub forma... Citeşte mai departe
Parcul Naţional Munţii Maramureşului
Situat in nord-estul județului Maramureș, Parcul Natural Munții Maramureșului are o suprafață de 148.850 ha și este cel mai mare parc natural din România. Partea centrală și cea mai inaltă a lanțului muntos traversează parcul de la nord-vest la sud-est și cuprinde cele mai reprezentative vârfuri:... Citeşte mai departe
Valea Vaserului
Cel mai valoros obiectiv natural din zona Vişeu de Sus este Valea Vaserului care se remarcă prin existența Mocăniței (trenul cu aburi), locația principală de atracție a turiștilor, cu o tradiţie a turismul în această zonă datând încă din secolul XX. Citeşte mai departe
Mocănița de pe Valea Vaserului
Începând cu anul 1932, Calea Ferată Foresteră Vișeu de Sus funcționează aproape fără întrerupere, fiind ultima de acest gen din Europa care mai este încă folosită pentru transportul lemnului. Din anul 2000 circulă regulat pe Valea Vaserului trenuri cu abur pentru turiști. Sezonul începe primăvara... Citeşte mai departe
Hotărâri - 2014
ARHIVA DE HOTĂRÂRI
În această secţiune găsiţi Hotărârile adoptate de Consiliul local al Oraşului Vişeu de Sus în anul 2014.
Hotărârea nr. 25 / 2014 - privind însuşirea preţurilor şi tarifelor practicate de către societatea "SERVICII URBANE VIŞEU DE SUS" S.R.L.
Hotărârea nr. 24 / 2014 - privind aprobarea planului de achiziţii publice pentru anul 2014 a societăţii "SERVICII URBANE VIŞEU DE SUS" S.R.L.
Hotărârea nr. 23 / 2014 - privind aprobarea tarifelor la activităţile de deszăpezire
Hotărârea nr. 22 / 2014 - privind revocarea H.C.L. nr. 38/2011 privind alocarea sumei de 600 lei/ediţie publicaţiei "Cronica Vişeuană"
Hotărârea nr. 21 / 2014 - privind aprobarea suplimentării cotei de carburanţi, pe anul 2014, cu 150 litri combustibil către Poliţia oraşului Vişeu de Sus
Hotărârea nr. 20 / 2014 - privind aprobarea consumului lunar de carburanţi/autovehicol pentru activităţile specifice desfăşurate de către birourile şi compartimentele din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului oraşului Vişeu de Sus
Hotărârea nr. 19 / 2014 - privind aprobarea cofinanţării cu 10% a investiţiei Spitalului orăşenesc Vişeu de Sus din cadrul proiectului "Restructurarea Spitalului orăşenesc Vişeu de Sus – Recompartimentarea clădirii pediatrie, contruirea UPU şi ambulatoriu integrat" şi aparatura medicală
Hotărârea nr. 18 / 2014 - privind aprobarea vânzării unor utilaje, autospeciale, eurocontainere şi containere de către S.G.C.L. Vişeu de Sus către societatea "Servicii Urbane Vişeu de Sus" S.R.L.
Hotărârea nr. 17 / 2014 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la proiectului "Modernizarea Străzi Adiacente străzilor prevăzute în proiectul "Reabilitarea infrastructurii şi îmbunătăţirea Serviciilor urbane în localitatea Vişeu de Sus, judeţul Maramureş"
Hotărârea nr. 16 / 2014 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a proiectului "Construirea unui pod peste pârâul Valea Vinului - str. Pinului"
Hotărârea nr. 15 / 2014 - privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii al societăţii "SERVICII URBANE VIŞEU DE SUS" S.R.L. care are ca asociat unic Oraşul Vişeu de Sus
Hotărârea nr. 14 / 2014 - privind solicitarea de trecerea din proprietatea publică a Statului în proprietatea publică a oraşului Vişeu de Sus a imobilului de natură teren, în cota de 943/2083 mp aferent sediului Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Vişeu de Sus, proprietatea publică a oraşului Vişeu de Sus
Hotărârea nr. 12 / 2014 - pentru modificarea şi completarea anexei la H.C.L. nr. 2/2014 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014
Hotărârea nr. 11 / 2014 - privind aprobarea actului adiţional la contractul de chirie încheiat între Oraşul Vişeu de Sus şi, S.C. Alpha SPV S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Piaţa Unirii, Unirea Shopping Center, sectorul 3, J40/3395/2007, CIF 21130291, reprezentată de d-nul Viman Vasile Valeriu
Hotărârea nr. 10 / 2014 - privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al oraşului Vişeu de Sus
Copyright © Primăria Vişeu de Sus