Casa "Pop Simion"
Construcţia care adăposteşte astăzi Sediul Primăriei şi al Consiliului Local al Oraşului Vişeu De Sus, era fosta administraţie a moşilor lui Pop Simion, şi datează de la începutul secolului al XX-lea. Citeşte mai departe
Despre Vişeu de Sus
Oraşul Vișeu de Sus este situat în nord-estul județului Maramureș, în Depresiunea Maramureșului, la confluența dintre Valea Vișeului și Valea Vaserului. Prima mențiune documentară a localității apare în lucrarea "Diplome maramureșene din sec. XIV-XV", de Ioan Mihaly de Apsa, 1900, sub forma... Citeşte mai departe
Parcul Naţional Munţii Maramureşului
Situat in nord-estul județului Maramureș, Parcul Natural Munții Maramureșului are o suprafață de 148.850 ha și este cel mai mare parc natural din România. Partea centrală și cea mai inaltă a lanțului muntos traversează parcul de la nord-vest la sud-est și cuprinde cele mai reprezentative vârfuri:... Citeşte mai departe
Valea Vaserului
Cel mai valoros obiectiv natural din zona Vişeu de Sus este Valea Vaserului care se remarcă prin existența Mocăniței (trenul cu aburi), locația principală de atracție a turiștilor, cu o tradiţie a turismul în această zonă datând încă din secolul XX. Citeşte mai departe
Mocănița de pe Valea Vaserului
Începând cu anul 1932, Calea Ferată Foresteră Vișeu de Sus funcționează aproape fără întrerupere, fiind ultima de acest gen din Europa care mai este încă folosită pentru transportul lemnului. Din anul 2000 circulă regulat pe Valea Vaserului trenuri cu abur pentru turiști. Sezonul începe primăvara... Citeşte mai departe
Hotărâri - 2016
ARHIVA DE HOTĂRÂRI
În această secţiune găsiţi Hotărârile adoptate de Consiliul local al Oraşului Vişeu de Sus în anul 2016.
Hotărârea nr. 135 / 2016 - privind rectifcarea bugetului general consolidat al oraşului Vişeu de Sus pe anul 2016
Hotărârea nr. 134 / 2016 - privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al orasului Viseu de Sus
Hotărârea nr. 133 / 2016 - privind transformarea postului de consilier juridic, din cadrul Aparatului permanent de lucru al Consiliului local Viseu de Sus, din consilier juridic I, in consilier juridic II si initierea procedurilor de scoatere la concurs a postului de consilier juridic II din cadrul Aparatului permanent de lucru Consiliului local Viseu de Sus
Hotărârea nr. 132 / 2016 - privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Viseu de Sus in persoana d-lui Coman Vasile, primar, ca membru in Adunarea Generala a A.D.I.-Maramures, pentru mandatul 2016-2020
Hotărârea nr. 131 / 2016 - privind preluarea in subordinea Consiliului local al orasului Viseu de Sus, jud. Maramures, a amplasamentului Asezamant Cultural si teren aferent in orasul Viseu de Sus
Hotărârea nr. 130 / 2016 - privind aprobarea vanzarii, prin negociere directa a imobilului de natura constructie situata in Viseu de Sus, strada Rodnei, nr.6, jud. Maramures si teren aferent in suprafata de 346 mp, domnului Martiniuc Gheorghe
Hotărârea nr. 129 / 2016 - privind aprobarea vanzarii, prin negociere directa a imobilului de natura constructie situata in Viseu de Sus, strada Copilasi, nr. 55, jud. Maramures si teren aferent in suprafata de 530 mp, domnului Folticica Geza
Hotărârea nr. 128 / 2016 - privind renuntarea la concesiune asupra terenului situat in Viseu de Sus, strada Poienitei, nr. 7/A inscris in CF 9208, cu nr. topo 3790/11/1 si 3790/11/2
Hotărârea nr. 127 / 2016 - privind vanzarea, prin licitatie publica deschisa, a unui imobil de natura teren, proprietatea privata a orasului Viseu de Sus, identificat in C.F. nr. 52404, cu nr. cad. 52404, in suprafata de 216 mp, C.F. nr. 52346, cu nr. cad. 52346, in suprafata de 48 mp si in C.F. nr. 52405, cu nr. cad. 52405, in suprafata de 241 mp si insusirea raportului de evaluare
Hotărârea nr. 126 / 2016 - privind numirea reprezentantilor Consiliului local Viseu de Sus in Consiliile de Administratie ale Institutiilor subordonate
Hotărârea nr. 125 / 2016 - privind aprobarea executarii lucrarilor de repartii la blocul social, situat in Viseu de Sus, strada Spiru Haret, nr.14, jud. Maramures, proprietatea publica a orasului Viseu de Sus, jud. Maramures
Hotărârea nr. 124 / 2016 - privind aprobarea lucrarilor de reparatii la coloanele de apa si canal existente, cu racorduri si bransamente aferente, cat si la reteaua pluviala, de la bugetul local, in cadrul proiectului „Modernizare strazi in Viseu de Sus-Maramures”
Hotărârea nr. 123 / 2016 - privind aprobarea lucrarilor de reparatii pe strada Toamnei din Viseu de Sus-Maramures, de la bugetul local, in cadrul proiectului „Modernizare strazi in Viseu de Sus,-Maramures”
Hotărârea nr. 122 / 2016 - privind aprobarea lucrarilor de drenaj pe strada Plaisel din Viseu de Sus-Maramures, de la bugetul local, in cadrul proiectului „Modernizare strazi in Viseu de Sus-Maramures”
Hotărârea nr. 121 / 2016 - privind insusirea situatiilor financiare anuale incheiate la 31.12.2015 ale societatii „SERVICII URBANE VISEU DE SUS SRL”
Copyright © Primăria Vişeu de Sus