Casa "Pop Simion"
Construcţia care adăposteşte astăzi Sediul Primăriei şi al Consiliului Local al Oraşului Vişeu De Sus, era fosta administraţie a moşilor lui Pop Simion, şi datează de la începutul secolului al XX-lea. Citeşte mai departe
Despre Vişeu de Sus
Oraşul Vișeu de Sus este situat în nord-estul județului Maramureș, în Depresiunea Maramureșului, la confluența dintre Valea Vișeului și Valea Vaserului. Prima mențiune documentară a localității apare în lucrarea "Diplome maramureșene din sec. XIV-XV", de Ioan Mihaly de Apsa, 1900, sub forma... Citeşte mai departe
Parcul Naţional Munţii Maramureşului
Situat in nord-estul județului Maramureș, Parcul Natural Munții Maramureșului are o suprafață de 148.850 ha și este cel mai mare parc natural din România. Partea centrală și cea mai inaltă a lanțului muntos traversează parcul de la nord-vest la sud-est și cuprinde cele mai reprezentative vârfuri:... Citeşte mai departe
Valea Vaserului
Cel mai valoros obiectiv natural din zona Vişeu de Sus este Valea Vaserului care se remarcă prin existența Mocăniței (trenul cu aburi), locația principală de atracție a turiștilor, cu o tradiţie a turismul în această zonă datând încă din secolul XX. Citeşte mai departe
Mocănița de pe Valea Vaserului
Începând cu anul 1932, Calea Ferată Foresteră Vișeu de Sus funcționează aproape fără întrerupere, fiind ultima de acest gen din Europa care mai este încă folosită pentru transportul lemnului. Din anul 2000 circulă regulat pe Valea Vaserului trenuri cu abur pentru turiști. Sezonul începe primăvara... Citeşte mai departe
Hotărâri - 2016
ARHIVA DE HOTĂRÂRI
În această secţiune găsiţi Hotărârile adoptate de Consiliul local al Oraşului Vişeu de Sus în anul 2016.
Hotărârea nr. 16 / 2016 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati, reprezentand noua valoare a investitiei la proiectul „Reabilitare strada Botoaia, in orasul Viseu de Sus-jud. Maramures”
Hotărârea nr. 13 / 2016 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati, reprezentand noua valoare a investitiei la proiectul „Construirea unui pod peste raul Viseu, Cartier Radeasa – strada Zimbrului”
Hotărârea nr. 14 / 2016 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rest de executat la proiectul „Construirea unui pod peste raul Viseu, Cartier Radeasa – strada Zimbrului”
Hotărârea nr. 10 / 2016 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati, reprezentand noua valoare a investitiei la proiectul „Construirea unui pod peste raul Viseu, Cartier Radeasa – La Moara”
Hotărârea nr. 11 / 2016 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rest de executat la proiectul „Construirea unui pod peste raul Viseu, Cartier Radeasa – La Moara”
Hotărârea nr. 12 / 2016 - privind aprobarea cofinantarii, de la bugetul local, la proiectul „Construirea unui pod peste raul Viseu, Cartier Radeasa – La Moara”
Hotărârea nr. 7 / 2016 - privind aprobarea executiei de lucrari pe domeniul public al orasului Viseu de Sus, conform proiectului „Modernizarea strazilor Malinului si Valea Vinului in Viseu de Sus”
Hotărârea nr. 8 / 2016 - privind aprobarea actualizarii devizului general si a indicatorilor tehnico economici aferent proiectului „Modernizarea strazilor Malinului si Valea Vinului in Viseu de Sus”
Hotărârea nr. 9 / 2016 - pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate si a devizului general pentru obiectivul de investitii „Complex Comercial in orasul Viseu de Sus”, jud. Maramures
Hotărârea nr. 6 / 2016 - privind aprobarea actului aditional la contractul de chirie incheiat intre Orasul Viseu de Sus si , S.C. Alpha SPV S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Piata Unirii, Unirea Shopping Center, sectorul 3, J40/3395/2007, CIF 21130291, reprezentata de d-nul Viman Vasile Valeriu
Hotărârea nr. 5 / 2016 - privind aprobarea modificarii organigramei si statului de functii al Aparatului de Specialitate al Primarului orasului Viseu de Sus si al institutiilor publice din subordinea Consiliului local Viseu de Sus
Hotărârea nr. 4 / 2016 - privind constituirea comisiei pentru inventarierea bunurilor care alcatuiesc domeniul public al orasului Viseu de Sus, jud. Maramures
Hotărârea nr. 3 / 2016 - privind alocarea, pe o perioada de 6 luni, a sumei de 3.500 lei/luna societatii „Nord Carpat Media SRL”in vederea realizarii de materiale video cu evenimente principale care au loc in orasul Viseu de Sus, jud. Maramures
Hotărârea nr. 2 / 2016 - privind aprobarea apartamentarii imobilului de natura cladire – bloc de locuinte – situat pe str. Carpati, nr.24, identificat cu nr. cad. 54192-C1
Hotărârea nr. 1 / 2016 - privind revocarea HCL nr. 190/2015-aprobarea schemei de ajutor de minimis în vederea scutirii de la plata obligaţiilor fiscale prevăzute la art. 125 alin. 1 şi alin. 2 lit. „d” din ordonanţa guvernului româniei nr.92/2003 privind codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru persoanele juridice/întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea pe raza administrativ-teritorială a oraşului Viseu de Sus
Copyright © Primăria Vişeu de Sus