Casa "Pop Simion"
Construcţia care adăposteşte astăzi Sediul Primăriei şi al Consiliului Local al Oraşului Vişeu De Sus, era fosta administraţie a moşilor lui Pop Simion, şi datează de la începutul secolului al XX-lea. Citeşte mai departe
Despre Vişeu de Sus
Oraşul Vișeu de Sus este situat în nord-estul județului Maramureș, în Depresiunea Maramureșului, la confluența dintre Valea Vișeului și Valea Vaserului. Prima mențiune documentară a localității apare în lucrarea "Diplome maramureșene din sec. XIV-XV", de Ioan Mihaly de Apsa, 1900, sub forma... Citeşte mai departe
Parcul Naţional Munţii Maramureşului
Situat in nord-estul județului Maramureș, Parcul Natural Munții Maramureșului are o suprafață de 148.850 ha și este cel mai mare parc natural din România. Partea centrală și cea mai inaltă a lanțului muntos traversează parcul de la nord-vest la sud-est și cuprinde cele mai reprezentative vârfuri:... Citeşte mai departe
Valea Vaserului
Cel mai valoros obiectiv natural din zona Vişeu de Sus este Valea Vaserului care se remarcă prin existența Mocăniței (trenul cu aburi), locația principală de atracție a turiștilor, cu o tradiţie a turismul în această zonă datând încă din secolul XX. Citeşte mai departe
Mocănița de pe Valea Vaserului
Începând cu anul 1932, Calea Ferată Foresteră Vișeu de Sus funcționează aproape fără întrerupere, fiind ultima de acest gen din Europa care mai este încă folosită pentru transportul lemnului. Din anul 2000 circulă regulat pe Valea Vaserului trenuri cu abur pentru turiști. Sezonul începe primăvara... Citeşte mai departe
Hotărâri - 2016
ARHIVA DE HOTĂRÂRI
În această secţiune găsiţi Hotărârile adoptate de Consiliul local al Oraşului Vişeu de Sus în anul 2016.
Hotărârea nr. 195 / 2016 - privind aprobarea executarii lucrarilor de reparatii/extinderi a retelelor de apa/canalizare pe raza orasului Viseu de Sus, jud. Maramures, de la bugetul local
Hotărârea nr. 194 / 2016 - privind aprobarea executarii lucrarilor de reparatii la poduri/podete pe raza orasului Viseu de Sus, jud. Maramures, de la bugetul local
Hotărârea nr. 193 / 2016 - privind aprobarea relocarii de stalpi de electricitate pe raza orasului Viseu de Sus, jud. Maramures, de la bugetul local
Hotărârea nr. 192 / 2016 - privind aprobarea executarii lucrarilor de asfaltare pe strazile Orasului Viseu de Sus, jud. Maramures, de la bugetul local
Hotărârea nr. 191 / 2016 - privind aprobarea executarii lucrarilor de reparatii la retelele de canalizare pluviale, de pe raza UAT Viseu de Sus, jud. Maramures, de la bugetul local
Hotărârea nr. 190 / 2016 - privind aprobarea suplimentarii la proiectul „ Reabilitare strada Botoaia din orasul Viseu de Sus, jud. Maramures” cu investitia „Amenajare albie si constructie zid de retentie aluviuni in amonte de lucrarea executata”, de la bugetul local al orasului Viseu de Sus, jud. Maramures si aprobarea Memoriului Tehnic, Devizului General si a Indicatorilor Cantitativi
Hotărârea nr. 189 / 2016 - privind aprobarea suplimentarii la proiectul „ Reabilitare strada Botoaia din orasul Viseu de Sus, jud. Maramures”, cu investitia „Decolmatare si amenajare vale in aval de paraul Botoaia” de la bugetul local al orasului Viseu de Sus, jud. Maramures si aprobarea Memoriului Tehnic, Devizului General si a Indicatorilor Cantitativi
Hotărârea nr. 188 / 2016 - privind aprobarea executarii lucrarilor, de la bugetul local al orasului Viseu de Sus, jud. Maramures la investitia„Amenenajare albie aval si amonte de pod peste paraul Botoaia, oras Viseu de Sus”si a devizului general
Hotărârea nr. 187 / 2016 - privind rectifcarea bugetului general consolidat al oraşului Vişeu de Sus pe anul 2016
Hotărârea nr. 186 / 2016 - privind validarea mandatului de consilier din cadrul Consiliului local Viseu de Sus al d-lui Filip Adrian Nicolae
Hotărârea nr. 185 / 2016 - aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice al aparatului de specialitate al primarului oraşului Vişeu de Sus pentru anul 2017
Hotărârea nr. 184 / 2016 - privind aprobarea modificării Planului de ocupare a funcţiilor publice al aparatului de specialitate al primarului oraşului Vişeu de Sus pentru semestrul II 2016
Hotărârea nr. 183 / 2016 - privind aprobarea demararii procedurii de concurs la Centrul Cultural – Social Viseu de Sus, jud. Maramures
Hotărârea nr. 181 / 2016 - privind alocare, de la bugetul local al orasului Viseu de Sus, a sumelor necesare sustinerii contributiei proprii, in vederea finantarii „Programul privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice, beneficiari unitatile administrativ teritoriale, institutii publice si unitati de cult”, aferent investitiei „Modernizare sistem de incalzire la Casa de Cultura in orasul Viseu de Sus, jud. Maramures”
Copyright © Primăria Vişeu de Sus