Casa "Pop Simion"
Construcţia care adăposteşte astăzi Sediul Primăriei şi al Consiliului Local al Oraşului Vişeu De Sus, era fosta administraţie a moşilor lui Pop Simion, şi datează de la începutul secolului al XX-lea. Citeşte mai departe
Despre Vişeu de Sus
Oraşul Vișeu de Sus este situat în nord-estul județului Maramureș, în Depresiunea Maramureșului, la confluența dintre Valea Vișeului și Valea Vaserului. Prima mențiune documentară a localității apare în lucrarea "Diplome maramureșene din sec. XIV-XV", de Ioan Mihaly de Apsa, 1900, sub forma... Citeşte mai departe
Parcul Naţional Munţii Maramureşului
Situat in nord-estul județului Maramureș, Parcul Natural Munții Maramureșului are o suprafață de 148.850 ha și este cel mai mare parc natural din România. Partea centrală și cea mai inaltă a lanțului muntos traversează parcul de la nord-vest la sud-est și cuprinde cele mai reprezentative vârfuri:... Citeşte mai departe
Valea Vaserului
Cel mai valoros obiectiv natural din zona Vişeu de Sus este Valea Vaserului care se remarcă prin existența Mocăniței (trenul cu aburi), locația principală de atracție a turiștilor, cu o tradiţie a turismul în această zonă datând încă din secolul XX. Citeşte mai departe
Mocănița de pe Valea Vaserului
Începând cu anul 1932, Calea Ferată Foresteră Vișeu de Sus funcționează aproape fără întrerupere, fiind ultima de acest gen din Europa care mai este încă folosită pentru transportul lemnului. Din anul 2000 circulă regulat pe Valea Vaserului trenuri cu abur pentru turiști. Sezonul începe primăvara... Citeşte mai departe
Hotărâri - 2016
ARHIVA DE HOTĂRÂRI
În această secţiune găsiţi Hotărârile adoptate de Consiliul local al Oraşului Vişeu de Sus în anul 2016.
Hotărârea nr. 180 / 2016 - privind aprobare SF-ului, Caietului de Sarcini, Devizului General, Documentatiei tehnico-economice aferente investitiei”Modernizare sistem de incalzire la Casa de Cultura in orasul Viseu de Sus, jud. Maramures”, potrivit „Programului privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice, beneficiari unitatile administrativ teritoriale, institutii publice si unitati de cult”
Hotărârea nr. 179 / 2016 - privind acordul Consiliului Local al orasului Viseu de Sus, jud. Maramures pentru participarea UAT Viseu de Sus la „Programul privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice, beneficiari unitatile administrativ teritoriale, institutii publice si unitati de cult”, aferent investitiei „Modernizare sistem de incalzire la Casa de Cultura in orasul Viseu de Sus, jud. Maramures”
Hotărârea nr. 178 / 2016 - privind alocare, de la bugetul local al orasului Viseu de Sus, a sumelor necesare sustinerii contributiei proprii, in vederea finantarii „Programul privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice, beneficiari unitatile administrativ teritoriale, institutii publice si unitati de cult”, aferent investitiei „Modernizare sistem de incalzire la Spitalul Orasenesc Viseu de Sus, jud. Maramures”
Hotărârea nr. 177 / 2016 - privind aprobare SF-ului, Caietului de Sarcini, Devizului General, Documentatiei tehnico-economice aferente investitiei”Modernizare sistem de incalzire la Spitalul Orasenesc Viseu de Sus”, potrivit „Programului privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice, beneficiari unitatile administrativ teritoriale, institutii publice si unitati de cult”
Hotărârea nr. 176 / 2016 - privind acordul Consiliului Local al orasului Viseu de Sus, jud. Maramures pentru participarea UAT Viseu de Sus la „Programul privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice, beneficiari unitatile administrativ teritoriale, institutii publice si unitati de cult”, aferent investitiei „Modernizare sistem de incalzire la Spitalul Orasenesc Viseu de Sus, jud. Maramures”
Hotărârea nr. 175 / 2016 - privind alocare, de la bugetul local al orasului Viseu de Sus, a sumelor necesare sustinerii contributiei proprii, in vederea finantarii „Programul privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice, beneficiari unitatile administrativ teritoriale, institutii publice si unitati de cult”, aferent investitiei „Modernizare sistem de incalzire la Sala de Sport” in orasul Viseu de Sus
Hotărârea nr. 174 / 2016 - privind aprobare SF-ului, Caietului de Sarcini, Devizului General, Documentatiei tehnico-economice aferente investitiei”Modernizare sistem de incalzire la Sala de Sport” in orasul Viseu de Sus, potrivit „Programul privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice, beneficiari unitatile administrativ teritoriale, institutii publice si unitati de cult”
Hotărârea nr. 173 / 2016 - privind acordul Consiliului Local al orasului Viseu de Sus, jud. Maramures pentru participarea UAT Viseu de Sus la „Programul privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice, beneficiari unitatile administrativ teritoriale, institutii publice si unitati de cult”, aferent investitiei „Modernizare sistem de incalzire la sala de sport”, in orasul Viseu de Sus
Hotărârea nr. 172 / 2016 - privind validarea mandatelor de consilieri din cadrul Consiliului local Viseu de Sus a domnilor Nagy Teodor, Trifoi Alina-Mihaela, Andreica Dumitru
Hotărârea nr. 171 / 2016 - privind revocarea HCL nr. 70/2016- privind vanzarea prin licitatie publica a imobilului de natura teren, inscris in CF 51286, in suprafata de 637 mp si HCL nr. 100/2016- privind modificarea HCL 70/2016 privind vanzarea prin licitatie publica a imobilului de natura teren, inscris in CF 51286, in suprafata de 637 mp
Hotărârea nr. 170 / 2016 - privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile octombrie, noiembrie, decembrie 2016
Hotărârea nr. 169 / 2016 - privind aprobarea executarii lucrarilor pentru investitia „Reabilitare strada Tineretului, din orasul Viseu de Sus- Maramures a Studiului de Fezabilitate, a Caietului de Sarcini si a devizului general
Hotărârea nr. 168 / 2016 - privind aprobarea executarii lucrarilor pentru investitia „Reabilitare strada A.I.Cuza, din orasul Viseu de Sus- Maramures a Studiului de Fezabilitate, a Caietului de Sarcini si a devizului general
Hotărârea nr. 167 / 2016 - privind aprobarea executarii lucrarilor pentru investitia „Reabilitare strada 1 Mai, orasul Viseu de Sus- Maramures a Studiului de Fezabilitate, a Caietului de Sarcini si a devizului general
Hotărârea nr. 166 / 2016 - privind aprobarea executarii lucrarilor de extindere si reparatii, de la bugetul local al orasului Viseu de Sus, jud. Maramures, la reteaua de apa potabila cu bransamentele aferente, apa menejera cu racordurile aferente pe strada 1 Mai, din orasul Viseu de Sus, jud. Maramures
Copyright © Primăria Vişeu de Sus