Casa "Pop Simion"
Construcţia care adăposteşte astăzi Sediul Primăriei şi al Consiliului Local al Oraşului Vişeu De Sus, era fosta administraţie a moşilor lui Pop Simion, şi datează de la începutul secolului al XX-lea. Citeşte mai departe
Despre Vişeu de Sus
Oraşul Vișeu de Sus este situat în nord-estul județului Maramureș, în Depresiunea Maramureșului, la confluența dintre Valea Vișeului și Valea Vaserului. Prima mențiune documentară a localității apare în lucrarea "Diplome maramureșene din sec. XIV-XV", de Ioan Mihaly de Apsa, 1900, sub forma... Citeşte mai departe
Parcul Naţional Munţii Maramureşului
Situat in nord-estul județului Maramureș, Parcul Natural Munții Maramureșului are o suprafață de 148.850 ha și este cel mai mare parc natural din România. Partea centrală și cea mai inaltă a lanțului muntos traversează parcul de la nord-vest la sud-est și cuprinde cele mai reprezentative vârfuri:... Citeşte mai departe
Valea Vaserului
Cel mai valoros obiectiv natural din zona Vişeu de Sus este Valea Vaserului care se remarcă prin existența Mocăniței (trenul cu aburi), locația principală de atracție a turiștilor, cu o tradiţie a turismul în această zonă datând încă din secolul XX. Citeşte mai departe
Mocănița de pe Valea Vaserului
Începând cu anul 1932, Calea Ferată Foresteră Vișeu de Sus funcționează aproape fără întrerupere, fiind ultima de acest gen din Europa care mai este încă folosită pentru transportul lemnului. Din anul 2000 circulă regulat pe Valea Vaserului trenuri cu abur pentru turiști. Sezonul începe primăvara... Citeşte mai departe
În această secţiune găsiţi Hotărârile adoptate de Consiliul local al Oraşului Vişeu de Sus în anul 2017.

Hotărârea nr. 256 / 2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
ORAŞ VIŞEU DE SUS
CONSILIUL LOCAL
 
HOTĂRÂREA NR. 256 / 2017
privind identificarea unui teren pentru costruirea unui depozit de lemne de foc, pentru cetatenii orasului Viseu de Sus, jud. Maramures, in subordinea Consiliului Local al orasului Viseu de Sus
 
          Având în vedere expunerea de motive la proiectul de hotărâre iniţiat de catre d-nul Coman Vasile, primar, care propune identificarea teren pentru costruirea unui depozit de lemne de foc, pentru cetatenii orasului Viseu de Sus, jud. Maramures, in subordinea Consiliului Local al orasului Viseu de Sus, urmare a cererii inregistrate la UAT oras Viseu de Sus, cu nr. 13023/2017, prin care se solicita institutiei noastre sa se gaseasca solutii cu privire la construirea unui deposit pentru lemne de foc, de unde cetatenii orasului Viseu de Sus, sa se poata aproviziona cu material lemnos, necesar asigurarii agentului termic, rapoartele comisiei de specialitate şi raportul compartimentului de specialitate;
          In conformitate cu prevederile Legii nr. 441/2006-pemtru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 - privind societatile comerciale, republicata, ai a legii nr. 29/1990 privind registrul comertului, republicata, cu prevederile HG nr. 715/05.10.2017 privind regulamentul de vanzare a masei lemnoase din fondul forestier, proprietatea publica.
          În temeiul prevederilor art. 45 si art. 115 din Legea nr. 215/2001 – Legea administraţiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica,
          Consiliul local al orasului Viseu de Sus, adoptă prezenta
 
HOTĂRÂRE:
 
          Art.1. Consiliul Local isi da acordul pentru identificarea unui teren, proprietatea UAT Oras Viseu de Sus, jud. Maramures, in vederea infiintarii unui depozit de lemne de foc, pentru cetatenii orasului Viseu de Sus, jud. Maramures, si infiintarea unei societati comerciale, in subordinea Consiliului Local al orasului Viseu de Sus, cu domeniu de activitate specific;
          Art.2. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre dnul Primar al orasului Viseu de Sus;
          Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:
  • Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş;
  • Primarului orasului Viseu de Sus;
  • Secretarului Orasului Viseu de Sus;
  • Biroului UAT;
  • Celor interesati
 
PREŞEDINTE DE SEDINTA
BERSAN IOAN-ADRIAN
CONTRASEMNEAZA
SECRETAR ORAS
ANCA TOMOIAGA
Viseu de Sus, 29.11.2017
 
Prezenta hotarare a fost adoptata în şedinţa ordinara a Consiliului local al orasului Viseu de Sus din 29.11.2017, cu unanimitate de voturi (16 voturi “pentru”), prezenti 16 consilieri. Nr. total consilieri - 16
Copyright © Primăria Vişeu de Sus