Casa "Pop Simion"
Construcţia care adăposteşte astăzi Sediul Primăriei şi al Consiliului Local al Oraşului Vişeu De Sus, era fosta administraţie a moşilor lui Pop Simion, şi datează de la începutul secolului al XX-lea. Citeşte mai departe
Despre Vişeu de Sus
Oraşul Vișeu de Sus este situat în nord-estul județului Maramureș, în Depresiunea Maramureșului, la confluența dintre Valea Vișeului și Valea Vaserului. Prima mențiune documentară a localității apare în lucrarea "Diplome maramureșene din sec. XIV-XV", de Ioan Mihaly de Apsa, 1900, sub forma... Citeşte mai departe
Parcul Naţional Munţii Maramureşului
Situat in nord-estul județului Maramureș, Parcul Natural Munții Maramureșului are o suprafață de 148.850 ha și este cel mai mare parc natural din România. Partea centrală și cea mai inaltă a lanțului muntos traversează parcul de la nord-vest la sud-est și cuprinde cele mai reprezentative vârfuri:... Citeşte mai departe
Valea Vaserului
Cel mai valoros obiectiv natural din zona Vişeu de Sus este Valea Vaserului care se remarcă prin existența Mocăniței (trenul cu aburi), locația principală de atracție a turiștilor, cu o tradiţie a turismul în această zonă datând încă din secolul XX. Citeşte mai departe
Mocănița de pe Valea Vaserului
Începând cu anul 1932, Calea Ferată Foresteră Vișeu de Sus funcționează aproape fără întrerupere, fiind ultima de acest gen din Europa care mai este încă folosită pentru transportul lemnului. Din anul 2000 circulă regulat pe Valea Vaserului trenuri cu abur pentru turiști. Sezonul începe primăvara... Citeşte mai departe
În această secţiune găsiţi Hotărârile adoptate de Consiliul local al Oraşului Vişeu de Sus în anul 2017.

Hotărârea nr. 257 / 2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
ORAŞ VIŞEU DE SUS
CONSILIUL LOCAL
 
HOTĂRÂREA NR. 257 / 2017
privind alocarea sumei de 50.000 lei Protopopiatului Ortodox Viseu, in vederea organizarii manifestarii „ Seara Viflaiemurilor”, in luna decembrie 2017
 
          Având în vedere expunerea de motive la proiectul de hotărâre iniţiat de către dl Vasile Coman, primar, care propune alocarea sumei 50.000 lei Protopopiatului Ortodox Viseu, cu sediul in Viseu de Sus, strada 22 Decembrie, nr. 30/A, din bugetul local, in vederea organizarii manifestarii „Seara Viflaiemurilor”, in luna decembrie 2017;
          Ţinând seama de prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, Legea 227/2015 - Codul Fiscal, Legea nr. 52/2003- legea transparentei decizionale, cu modificarile si completarile ulterioare;
          In temeiul art. 45, alin.(1) si art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea 215/2001 – Legea administratiei locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
          Consiliul local al oraşului Vişeu de Sus, judeţul Maramureş, adoptă
 
HOTĂRÂRE:
 
          Art.1. Se aproba alocarea sumei de 50.000 lei Protopopiatului Ortodox Viseu, din bugetul local, in vederea organizarii manifestarii „Seara Viflaiemurilor”, in luna decembrie 2017, pe baza de documente justificative.
          Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se incredinteaza Primarul orasului Viseu de Sus.
          Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:
  • Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
  • Primarului oraşului Vişeu de Sus;
  • Secretarului oraşului Vişeu de Sus
  • Biroului contabilitate;
  • Celor interesati
 
PREŞEDINTE DE SEDINTA
BERSAN IOAN-ADRIAN
CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR ORAS
ANCA TOMOIAGA
Viseu de Sus, 15.12.2017
 
Prezenta hotarare a fost adoptata în şedinţa de indata a Consiliului local al orasului Viseu de Sus din 15.12.2017 cu unanimitate de voturi ( voturi“pentru”), prezenti consilieri. Nr. total consilieri - 16
Vezi şi alte hotărâri din acest an « Hotărârea nr. 256 / 2017
Copyright © Primăria Vişeu de Sus