Casa "Pop Simion"
Construcţia care adăposteşte astăzi Sediul Primăriei şi al Consiliului Local al Oraşului Vişeu De Sus, era fosta administraţie a moşilor lui Pop Simion, şi datează de la începutul secolului al XX-lea. Citeşte mai departe
Despre Vişeu de Sus
Oraşul Vișeu de Sus este situat în nord-estul județului Maramureș, în Depresiunea Maramureșului, la confluența dintre Valea Vișeului și Valea Vaserului. Prima mențiune documentară a localității apare în lucrarea "Diplome maramureșene din sec. XIV-XV", de Ioan Mihaly de Apsa, 1900, sub forma... Citeşte mai departe
Parcul Naţional Munţii Maramureşului
Situat in nord-estul județului Maramureș, Parcul Natural Munții Maramureșului are o suprafață de 148.850 ha și este cel mai mare parc natural din România. Partea centrală și cea mai inaltă a lanțului muntos traversează parcul de la nord-vest la sud-est și cuprinde cele mai reprezentative vârfuri:... Citeşte mai departe
Valea Vaserului
Cel mai valoros obiectiv natural din zona Vişeu de Sus este Valea Vaserului care se remarcă prin existența Mocăniței (trenul cu aburi), locația principală de atracție a turiștilor, cu o tradiţie a turismul în această zonă datând încă din secolul XX. Citeşte mai departe
Mocănița de pe Valea Vaserului
Începând cu anul 1932, Calea Ferată Foresteră Vișeu de Sus funcționează aproape fără întrerupere, fiind ultima de acest gen din Europa care mai este încă folosită pentru transportul lemnului. Din anul 2000 circulă regulat pe Valea Vaserului trenuri cu abur pentru turiști. Sezonul începe primăvara... Citeşte mai departe
Hotărâri - 2017
ARHIVA DE HOTĂRÂRI
În această secţiune găsiţi Hotărârile adoptate de Consiliul local al Oraşului Vişeu de Sus în anul 2017.
Hotărârea nr. 137 / 2017 - privind aprobarea sumei de 2.500 lei, ajutor financiar, domnului Pop Gheorghe, domiciliat in Viseu de Sus, str. Sangerelului, nr.13 B, pentru refacerea gospodariei, urmare a incendiului din data de 22.12.2016
Hotărârea nr. 136 / 2017 - privind alocarea sumei de 5.000 lei, Parohiei Ortodoxe Viseu-Tipterai, suma necesara lucrarilor de pictura din interiorul bisericii
Hotărârea nr. 126 / 2017 - privind insusirea situatiilor financiare anuale incheiate la 31.12.2016 precum si bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017, ale societatii „SERVICII URBANE VISEU DE SUS SRL”
Hotărârea nr. 125 / 2017 - privind aprobarea achizitionarii, de catre Orasul Viseu de Sus, a cosurilor de gunoi, in valoare de 238 lei/buc, la care se adauga TVA si a cuzinetului, in valoare de 135 lei/buc, la care se adauga TVA
Hotărârea nr. 124 / 2017 - privind alocarea sumei de 2.000 lei, bisericii romano-catolice, pentru pachetele de serbatorile pascale
Hotărârea nr. 123 / 2017 - privind alocarea sumei de 4.000 lei, Parohiei Greco-Catolice Viseu de Mijloc, in vederea achizitionarii materialelor de constructie, necesare interiorului bisericii
Hotărârea nr. 122 / 2017 - privind acordarea unui sprijin financiar, doamnei Molnar Georgeta-Cristina, necesar pentru plata achitarii taxei de hrana, lunara, pentru anul scolar 2016-2017, la Gradinita cu Program Prelungit nr. 1, din Viseu de Sus, jud. Maramures, pentru minora, Molnar Raluca-Iasmina
Hotărârea nr. 121 / 2017 - privind scutirea de la plata impozitului pe cladirea si terenul aferent scutirea a Asociatiei Oraganizatia Caritas a Diecezei-Satu Mare, pentru anul 2017
Hotărârea nr. 120 / 2017 - prelungirea contractelor de inchiriere pentru terenurile aferente gospodaririlor, proprietatea Orasului Viseu de Sus
Hotărârea nr. 119 / 2017 - privind acordul Consiliului Local al orasului Viseu de Sus, pentru amplasarea pe domeniul public al orasului Viseu de Sus, strada Randunelelor, nr.9/A, a unui panou publicitar, urmare a solicitarii societatii „Bicrid Impex SRL”
Hotărârea nr. 118 / 2017 - privind modificarea art. 2 din HCL nr. 49/2008- privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a imobilului de natura teren, proprietatea orasului Viseu de Sus, situat in Viseu de Sus, strada 22 Decembrie, bl. 14, sc.A, ap. 2, catre Lehaci Cristina Mariana, in vederea reglementarii situatiei de CF
Hotărârea nr. 117 / 2017 - privind aprobare vanzarii, prin negociere directa a imobilului de natura casa si teren, identificate in CF nr. 53455, cu nr. cad. 53455, strada Brazilor, nr. 14, proprietatea privata a orasului Viseu de Sus, jud. Maramures, domnului Bococi Nutu Radu
Hotărârea nr. 116 / 2017 - privind aprobare act aditional la contractul de locatiune nr. 155/2008 incheiat intre doamna Laza Rodica Lenuta, in calitate de locatar si S.G.C.L.Viseu de Sus, in calitate de locator
Hotărârea nr. 115 / 2017 - privind aprobare act aditional la contractul de locatiune nr. 207/2007, incheiat intre doamnei Moldovan Silvia, in calitate de locatar si S.G.C.L.Viseu de Sus, in calitate de locator
Copyright © Primăria Vişeu de Sus