Casa "Pop Simion"
Construcţia care adăposteşte astăzi Sediul Primăriei şi al Consiliului Local al Oraşului Vişeu De Sus, era fosta administraţie a moşilor lui Pop Simion, şi datează de la începutul secolului al XX-lea. Citeşte mai departe
Despre Vişeu de Sus
Oraşul Vișeu de Sus este situat în nord-estul județului Maramureș, în Depresiunea Maramureșului, la confluența dintre Valea Vișeului și Valea Vaserului. Prima mențiune documentară a localității apare în lucrarea "Diplome maramureșene din sec. XIV-XV", de Ioan Mihaly de Apsa, 1900, sub forma... Citeşte mai departe
Parcul Naţional Munţii Maramureşului
Situat in nord-estul județului Maramureș, Parcul Natural Munții Maramureșului are o suprafață de 148.850 ha și este cel mai mare parc natural din România. Partea centrală și cea mai inaltă a lanțului muntos traversează parcul de la nord-vest la sud-est și cuprinde cele mai reprezentative vârfuri:... Citeşte mai departe
Valea Vaserului
Cel mai valoros obiectiv natural din zona Vişeu de Sus este Valea Vaserului care se remarcă prin existența Mocăniței (trenul cu aburi), locația principală de atracție a turiștilor, cu o tradiţie a turismul în această zonă datând încă din secolul XX. Citeşte mai departe
Mocănița de pe Valea Vaserului
Începând cu anul 1932, Calea Ferată Foresteră Vișeu de Sus funcționează aproape fără întrerupere, fiind ultima de acest gen din Europa care mai este încă folosită pentru transportul lemnului. Din anul 2000 circulă regulat pe Valea Vaserului trenuri cu abur pentru turiști. Sezonul începe primăvara... Citeşte mai departe
Hotărâri - 2017
ARHIVA DE HOTĂRÂRI
În această secţiune găsiţi Hotărârile adoptate de Consiliul local al Oraşului Vişeu de Sus în anul 2017.
Hotărârea nr. 167 / 2017 - privind aprobarea Proiectului Tehnic, Devizului General, Caietului de Sarcini si Listei de Cantitati pentru obiectivul de investitii "Retea alimentare si bransamente apa str. Sangerel", in orasul Viseu de Sus, jud Maramures
Hotărârea nr. 166 / 2017 - privind aprobarea Proiectului Tehnic, Devizului General, Caietului de Sarcini si Listei de Cantitati pentru obiectivul de investitii "Statie de pompare apa str. Valea Vinului I" in orasul Viseu de Sus, jud Maramures
Hotărârea nr. 165 / 2017 - privind aprobarea Proiectului Tehnic, Devizului General, Caietului de Sarcini si Listei de Cantitati pentru obiectivul de investitii "Retea alimentare si bransamente apa str. Valea Vinului II" in orasul Viseu de Sus, jud Maramures
Hotărârea nr. 164 / 2017 - privind aprobarea Proiectului Tehnic, Devizului General, Caietului de Sarcini si Listei de Cantitati pentru obiectivul de investitii "Retea alimentare si bransamente apa str. Valea Vinului I" in orasul Viseu de Sus, jud Maramures
Hotărârea nr. 163 / 2017 - privind aprobarea organigramei si statului de functii al Aparatului de Specialitate al Primarului orasului Viseu de Sus
Hotărârea nr. 162 / 2017 - privind incetarea madatului de consilier local a domnului Filip Adrian Nicolae, urmare a demisie si a raportului de evaluare nr. 24115/G/II/10.06.2014
Hotărârea nr. 161 / 2017 - privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile iulie, august si septembrie 2017
Hotărârea nr. 160 / 2017 - privind aprobarea alocarii sumei de 100.000 lei in vederea organizarii manifestatiilor prilejuite de "Zilele Orasului Viseu de Sus" care se vor desfasura in perioada 29-30 iulie 2017
Hotărârea nr. 159 / 2017 - pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a cofinanţării proiectului fazat „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Maramureş”, Unitatea Administrativ Teritoriala Vişeu de Sus
Hotărârea nr. 158 / 2017 - privind aprobarea modificarii Regulamentului Serviciului de Salubrizare pentru Judetul Maramures
Hotărârea nr. 157 / 2017 - privind aprobarea Documentatiei de atribuire a contractului avand ca obiect Delegarea prin concesiune a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activităţile de colectare separată şi transport separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare, partea de nord a judetului cuprinzand:LOT 1 : Zona 2 Sighetu Marmatiei si LOT 2 : Zona 3 Moisei
Hotărârea nr. 156 / 2017 - privind aprobarea prelungirii perioadei contractuale la contractele de locatiune privind locuintele sociale din orasul Viseu de Sus, jud. Maramures
Hotărârea nr. 155 / 2017 - pentru aprobarea incheierii de acte aditionale la contractul de locatiune nr. 25/2014 si contractul de locatiune nr. 90/2014, privind schimbul de locuinte a imobilelor din proprietatea orasului Viseu de Sus, situate pe strada Spiru Haret
Hotărârea nr. 154 / 2017 - privind atribuirea locuintei sociale din fondul locativ al orasului Viseu de Sus, situata pe strada Spiru Haret, nr. 16/18, doamnei Suhan Margareta, avand CNP _____________________, domiciliata in Viseu de Sus, strada Randunelelor, nr. 66, jud. Maramures
Hotărârea nr. 153 / 2017 - privind atribuirea locuintei sociale din fondul locativ al orasului Viseu de Sus, situata pe strada 22 Decembrie, nr. 14 D, ap. 9, doamnei Tomoiaga Maria, avand CNP __________________, domiciliata in Viseu de Sus, strada A.I.Cuza, nr. 70, jud. Maramures
Copyright © Primăria Vişeu de Sus