Casa "Pop Simion"
Construcţia care adăposteşte astăzi Sediul Primăriei şi al Consiliului Local al Oraşului Vişeu De Sus, era fosta administraţie a moşilor lui Pop Simion, şi datează de la începutul secolului al XX-lea. Citeşte mai departe
Despre Vişeu de Sus
Oraşul Vișeu de Sus este situat în nord-estul județului Maramureș, în Depresiunea Maramureșului, la confluența dintre Valea Vișeului și Valea Vaserului. Prima mențiune documentară a localității apare în lucrarea "Diplome maramureșene din sec. XIV-XV", de Ioan Mihaly de Apsa, 1900, sub forma... Citeşte mai departe
Parcul Naţional Munţii Maramureşului
Situat in nord-estul județului Maramureș, Parcul Natural Munții Maramureșului are o suprafață de 148.850 ha și este cel mai mare parc natural din România. Partea centrală și cea mai inaltă a lanțului muntos traversează parcul de la nord-vest la sud-est și cuprinde cele mai reprezentative vârfuri:... Citeşte mai departe
Valea Vaserului
Cel mai valoros obiectiv natural din zona Vişeu de Sus este Valea Vaserului care se remarcă prin existența Mocăniței (trenul cu aburi), locația principală de atracție a turiștilor, cu o tradiţie a turismul în această zonă datând încă din secolul XX. Citeşte mai departe
Mocănița de pe Valea Vaserului
Începând cu anul 1932, Calea Ferată Foresteră Vișeu de Sus funcționează aproape fără întrerupere, fiind ultima de acest gen din Europa care mai este încă folosită pentru transportul lemnului. Din anul 2000 circulă regulat pe Valea Vaserului trenuri cu abur pentru turiști. Sezonul începe primăvara... Citeşte mai departe
Hotărâri - 2018
ARHIVA DE HOTĂRÂRI
În această secţiune găsiţi Hotărârile adoptate de Consiliul local al Oraşului Vişeu de Sus în anul 2018.
Hotărârea nr. 246 / 2018 - privind modificarea art. 1 din HCL nr.155/2016-privind modificarea si completarea HCL nr. 10/2014 pentru insusirea inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al orasului Viseu de Sus
Hotărârea nr. 245 / 2018 - pentru modificarea si completarea pct. 3 din anexa la HCL nr. 10/2014-privind insusirea inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al UAT Viseu de Sus
Hotărârea nr. 244 / 2018 - pentru modificarea si completarea pct. 18 din anexa la HCL nr. 10/2014-privind insusirea inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al UAT Viseu de Sus
Hotărârea nr. 243 / 2018 - privind aprobarea contractarii serviciilor de proiectare pentru executarea unor poduri si podete, pe strada Valea Vinului, in orasul Viseu de Sus, jud. Maramures, care faciliteaza accesul riveranilor de proprietate
Hotărârea nr. 242 / 2018 - privind aprobarea actualizarii Planului de Mobilitate Urbana Durabila la nivelul UAT oras Viseu de Sus, jud. Maramures
Hotărârea nr. 241 / 2018 - privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii "Construire Bazin de inot didactic, orasul Viseu de Sus, jud. Maramures"
Hotărârea nr. 240 / 2018 - privind acordul Consiliului Local al orasului Viseu de Sus, pentru executarea lucrarilor de inlocuire a instalatiei electrice din monofazat in trifazat si instalarea unui nou contor, la sediul Protopopiatului Ortodox Viseu de Sus, strada Libertatii, nr. 1, conform certificatului de urbanism
Hotărârea nr. 239 / 2018 - privind renuntarea la concesiune asupra terenului, in suprafata de 28 mp, situat in Viseu de Sus, strada 22 Decembrie, bl.10, jud. Maramures identificat in CF nr. 230, cu nr. topo 230/2/1 nr. 1, urmare a cererii domului Susca Gheorghe
Hotărârea nr. 238 / 2018 - privind aprobarea dezmembrarii imobilului de natura teren, identificat cu nr. cad. 53360, situat in Viseu de Sus, strada 22 Decembrie, jud.Maramures, in nr. cad. 56304, cu o suprafata de 553 mp si nr. cad. 56305, cu o suprafata de 370 mp, in vederea reglementarii de CF
Hotărârea nr. 237 / 2018 - privind aprobarea dezmembrarii imobilului de natura teren-proprietatea privata a UAT oras Viseu de Sus, in suprafata de 171 mp, situat in Viseu de Sus, strada Bogdan-Voda, nr. 29, jud.Maramures, identificat cu nr. cad. 54457, in teren in suprafata de 139 mp, identificat cu nr. cad. 55828 si teren in suprafata de 32 mp, identificat cu nr. cad. 55829
Hotărârea nr. 236 / 2018 - privind aprobarea vanzarii, prin negociere directa a imobilului de natura constructie situata in Viseu de Sus, strada Poduri, nr.4, jud. Maramures si teren aferent in suprafata de 471 mp, domnului Feiciuc Vasile
Hotărârea nr. 235 / 2018 - privind aprobarea vanzarii, prin negociere directa a imobilului de natura constructie situata in Viseu de Sus, strada Tiblesului, nr. 36, jud. Maramures si teren aferent in suprafata de 487 mp, doamnei Bora Elena
Hotărârea nr. 234 / 2018 - privind aprobarea vanzarii, prin negociere directa a imobilului de natura constructie situata in Viseu de Sus, strada 1 Mai, nr. 110, jud. Maramures si teren aferent in suprafata de 295 mp, domnului Covaci Grigore
Hotărârea nr. 233 / 2018 - privind aprobarea sustinerii la plata, transportul elevilor de pe raa UAT oras Viseu de Sus, la concursuri scolare, olimpiade si concursuri sportive organizate de catre MECTS si ISJMM, pentru anul 2018-2019
Hotărârea nr. 232 / 2018 - privind aprobarea contractarii serviciilor de elaborare a studiilor de fundamentare aferente Planului Urbanistic General al UAT oras Viseu de Sus, jud. Maramures
Copyright © Primăria Vişeu de Sus