Casa "Pop Simion"
Construcţia care adăposteşte astăzi Sediul Primăriei şi al Consiliului Local al Oraşului Vişeu De Sus, era fosta administraţie a moşilor lui Pop Simion, şi datează de la începutul secolului al XX-lea. Citeşte mai departe
Despre Vişeu de Sus
Oraşul Vișeu de Sus este situat în nord-estul județului Maramureș, în Depresiunea Maramureșului, la confluența dintre Valea Vișeului și Valea Vaserului. Prima mențiune documentară a localității apare în lucrarea "Diplome maramureșene din sec. XIV-XV", de Ioan Mihaly de Apsa, 1900, sub forma... Citeşte mai departe
Parcul Naţional Munţii Maramureşului
Situat in nord-estul județului Maramureș, Parcul Natural Munții Maramureșului are o suprafață de 148.850 ha și este cel mai mare parc natural din România. Partea centrală și cea mai inaltă a lanțului muntos traversează parcul de la nord-vest la sud-est și cuprinde cele mai reprezentative vârfuri:... Citeşte mai departe
Valea Vaserului
Cel mai valoros obiectiv natural din zona Vişeu de Sus este Valea Vaserului care se remarcă prin existența Mocăniței (trenul cu aburi), locația principală de atracție a turiștilor, cu o tradiţie a turismul în această zonă datând încă din secolul XX. Citeşte mai departe
Mocănița de pe Valea Vaserului
Începând cu anul 1932, Calea Ferată Foresteră Vișeu de Sus funcționează aproape fără întrerupere, fiind ultima de acest gen din Europa care mai este încă folosită pentru transportul lemnului. Din anul 2000 circulă regulat pe Valea Vaserului trenuri cu abur pentru turiști. Sezonul începe primăvara... Citeşte mai departe
Hotărâri - 2018
ARHIVA DE HOTĂRÂRI
În această secţiune găsiţi Hotărârile adoptate de Consiliul local al Oraşului Vişeu de Sus în anul 2018.
Hotărârea nr. 201 / 2018 - privind aprobarea alipirii imobilelor de natura teren, situate in Viseu de Sus, strada Bogdan-Voda, jud.Maramures, identificate cu nr. cad. 51059, in suprafata de 3097 mp, cu nr. cad. 52859, in suprafata de 1842 mp, nr. cad. 53692, in suprafata de 17084 mp si cu nr. cad. 53693, in suprafata de 3000 mp, rezultand imobilul cu nr. cad. 56257, in suprafata de 25023 mp, in conformitate cu referatul de admitere, in vederea reglementarii de carte funciara
Hotărârea nr. 200 / 2018 - privind acordul Consiliului Local al orasului Viseu de sus, jud. Maramures, pentru executarea lucrarilor, pe domeniul public al UAT oras Viseu de Sus, jud. Maramures, la obiectivul „Amenajare rau Viseu aval confluenta rau Vaser in localitatea Viseu de Sus”, jud. Maramures-etapa I
Hotărârea nr. 199 / 2018 - privind rectificarea bugetului general consolidat al orașului Vişeu de Sus pe anul 2018
Hotărârea nr. 198 / 2018 - privind acordul Consiliului Local al orasului Viseu de sus, jud. Maramures, pentru obiectivul: "Refacere pod CFF Macirlau", amplasat in orasul Viseu de Sus, pozitia km pe CFF -36+600, jud. Maramures
Hotărârea nr. 197 / 2018 - privind acordul Consiliului Local al orasului Viseu de sus, jud. Maramures, pentru obiectivul: "Refacere pod CFF Cozia", amplasat in orasul Viseu de Sus, pozitia km pe CFF -17+061, jud. Maramures
Hotărârea nr. 196 / 2018 - privind acordul Consiliului Local al orasului Viseu de sus, jud. Maramures, pentru obiectivul: "Refacere pod CFF Novat", amplasat in orasul Viseu de Sus, pozitia km pe CFF -17+061, jud. Maramures
Hotărârea nr. 195 / 2018 - privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect ”Reducerea emisiilor de carbon in orasul Viseu de Sus, bazata pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila”, derulat prin Axa prioritara 3, Prioritatea de investitii 4e, Obiectiv specific 3.2
Hotărârea nr. 194 / 2018 - privind aprobarea Studiul de Oportunitate si indicatorii tehnico economici aferenti proiectului „Modernizare transport public prin achizitia de autobuze hibrid si sistem de eticketing”, in orasul Viseu de Sus, jud. Maramures
Hotărârea nr. 193 / 2018 - privind aprobarea contractarii serviciilor, in vederea intocmirii Studiului de Oportunitate aferente proiectului „Modernizare transport public prin achizitia de autobuze hibrid si sistem de eticketing”, in orasul Viseu de Sus, jud. Maramures
Hotărârea nr. 192 / 2018 - privind angajarea unui aparator in vederea reprezentarii Comisiei Locale de Fond Funciar pentru sustinerea cauzelor in justitie, in dosarele: nr. 1496/336/2018, aflat pe rol la Judecatoria Viseu, nr.1324/336/2016 aflat pe rol la Tribunalul Maramures nr.1325/336/2016 aflat pe rol la Tribunalul Maramures si nr.1245/336/2018- aflat pe rol la Judecatoria Viseu si pentru acordarea de consultanta juridica in probleme de fond funciar
Hotărârea nr. 191 / 2018 - privind aprobarea angajarii unui expert judiciar autorizat in specialiatea topografie, in vederea efectuarii unei expertize extrajudiciare
Hotărârea nr. 190 / 2018 - privind aprobarea executiei lucrarilor de inlocuire a lampilor de iluminat din sala de sport a UAT oras Viseu de Sus, jud. Maramures
Hotărârea nr. 189 / 2018 - privind aprobarea initierii actualizarii Planului Urbanistic General al UAT oras Viseu de Sus, jud. Maramures
Hotărârea nr. 188 / 2018 - privind alocarea sumei de 150 lei /luna, ajutor material, dnei. Zavaczki Elisabeta Cristina in vederea sustinerii la plata chiriei, pe o perioada de un an, 2018-2019
Hotărârea nr. 187 / 2018 - privind darea in administrare, transferul microbuzului pentru transport elevi cu nr. de inmatriculare MM – 09 – ZDN, MICROBUZ M2, marca OPEL –CIBRO, ce apartine Orasului Viseu de Sus, catre unitatea de invatamant, in vederea efectuarii transportului de elevi, pentru lunile octombrie, noiembrie, decembrie 2018
Copyright © Primăria Vişeu de Sus